Ana Šparović: Eksperimentišite i dozvolite sebi sebe