Bojana Vojnović: Disciplina nas održava, a ne motivacija